Rozlúčka s deviatakmi

Picture-Taker-Kt9Im3
A ukončili sme ďalší školský rok! Pre deviatakov posledný v našej škole. Boli sme všetci naladení na slávnostnú strunu, mierne dojatí, ale aj šťastní. Šťastní z vytúžených prázdnin, no i s kvapkou smútku, že opäť niečo končí a odchádzajú nám deviataci.
Všetkým deviatakom prajeme, aby šťastne vykročili do ďalšieho života, ktorý ich čaká v laviciach stredných škôl.

Fotogaléria

Koncoročný výlet 2016

Picture-Taker-70rbHq
Dňa 24.6. 2016 sa vybrali žiaci 7.A triedy spolu s triednym učiteľom a riaditeľom školy na turistický výlet do Súľovských skál. Mali čo obdivovať. Náučné chodníky im ponúkali možnosť zoznámiť sa s prírodnými a historickými zaujímavosťami tejto prekrásnej prírody.
Zdravo unavení a očarení malebným krajom sa v popoludňajších hodinách vrátili domov.

Fotogaléria

Športový deň 2016

Picture-Taker-fjcetm
Dňa 22.6.20016 sa konali v našej ZŠ športové súťaže a hry, ktorých sa zúčastnili žiaci 3.a 4. ročníka ZŠ Kolárovice a ZŠ Petrovice. Žiaci súťažili proti sebe v rôznych disciplínach. Hlavnou disciplínou pre chlapcov bol futbal, kde naši žiaci zvíťazili nad žiakmi z Petrovíc. Pre dievčatá bola hlavnou disciplínou vybíjaná, v ktorej boli úspešnejšie žiačky z Kolárovíc. Po futbale a vybíjanej si žiaci zasúťažili v rôznych disciplínach akými boli napríklad: Nosiči ryže, Súťaž na kolobežkách, Klokan, Florbalový kráľ, Stavitelia pyramíd, Chytanie rybičiek. Všetci zúčastnení boli odmenení medailami a sladkou odmenou.

Fotogaléria

Výchovno-vzdelávací program

Picture-Taker-SwXGJr
Dňa 20.6.2016 opäť našu školu navštívil Mgr. Karol Petrík z firmy Astronyx z Hlohovca. Žiakom I. stupňa sa predstavil vystúpením „Vesmírniček“ a  starším žiakom sa veľmi pútavou formou prihovoril na tému ako sa zdravo stravovať a žiť. Vystúpenie sa žiakom páčilo a na záver bolo odmenené veľkým potleskom.

Fotogaléria

Zber použitého oleja z domácností

Milí žiaci,
zapojte sa aj Vy do zberu použitého kuchynského oleja od Vás z domácnosti spolu s kamarátkou Olinkou, ktorá sa snaží ochraňovať životné prostredie tým, aby aj ostatné jej kamarátky kvapky neskončili v zemi, ale sa recyklovali.
Olej z domácnosti ktorý po precedení prelejte do čistej PET fľaše odovzdáte vo Vašej škole, kde je umiestnená zberná nádoba. Takýto olej sa ďalej spracuje na výrobu biopaliva. Nesprávne nakladanie s takýmto olejom znečisťuje kanalizáciu a životné prostredie. Tiež kŕmenie domácich zvierat nie je vhodné, nakoľko takýto olej obsahuje aj karcinogénne látky vznikajúce pri vyprážaní.
Vaša trieda sa tak zapojí do súťaže o zaujímavé ceny a vo Vašom zbere Vás budú podporovať aj známe osobnosti ako Marek Hamšík, ale i ďalší.
Stačí aj tak málo aby sme niečo urobili pre seba a životné prostredie.

Potulky po Tatrách

Picture-Taker-Sl3Owp
31.5. a 1.6.2016 naši ôsmaci so svojou triednou učiteľkou absolvovali dvojdňový školský výlet vo Vysokých Tatrách.
V prvý deň sa vybrali do Tatranskej Lomnice. Lanovkou sa vyviezli na Skalnaté pleso, kde s nadšením obdivovali krásu našich veľhôr. Po tejto túre si v Múzeu TANAPu pozreli expozíciu fauny a flóry tatranskej prírody. Ďalšia časť dňa bola zábavná a relaxačná. Najskôr si zajazdili na bobovej dráhe v Tatranskej Lomnici a zábava vyvrcholila v novootvorenej Tricklandii v Starom Smokovci. Príjemne unavení sa večer ubytovali v penzióne Štrba v Štrbe, kde ich čakala večera a nocľah.
Na druhý deň pokračovali v spoznávaní Vysokých Tatier prechádzkou okolo Štrbského plesa a pozreli si aj Areál snov so skokanskými mostíkmi. V popoludňajších hodinách sa plní nových poznatkov a zážitkov vrátili šťastne domov.

Fotogaléria

Branný kurz, účelové cvičenie

Picture-Taker-wSkXV9
Dňa 26.mája (štvrtok) sa uskutočnil na škole branný kurz. Hodiny boli zamerané na učivo zdravotnej a dopravnej výchovy, riešenie mimoriadnych udalostí, bezpečné správanie a pobytu v prírode a jej ochrany.
Na druhý deň – v piatok sa konalo účelové cvičenie, v ktorom si žiaci preverili zručnosti, vedomosti a telesnú zdatnosť. Zdravo unavení sa na záver posilnili dobrým gulášom a balíčkom sladkostí, ktoré im pripravilo ZRPŠ v spolupráci s vedením školy pri príležitosti nastávajúceho sviatku „Medzinárodného dňa detí“.

Fotogaléria

Súťaž „Mladý zdravotník I. a II. stupňa“

Picture-Taker-e8KHv1
Dňa 24.5.2016 sme sa opäť zúčastnili regionálneho kola súťaže „Mladý zdravotník I. a II. stupňa“ v Žiline.
Svoje vedomosti a zručnosti si súťažiace družstvá preverili v testoch a v simulovaných situáciách na jednotlivých stanovištiach. Obidve naše družstvá obsadili 2. miesto a tak dokázali, že patria už tradične medzi najlepších záchranárov v regióne.

Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Exkurzia Súľov – Manínska tiesňava

Picture-Taker-Af1BtG
Dňa 18. 5. 2016 sa žiaci piateho a siedmeho ročníka vybrali spolu s pani učiteľkami spoznávať prírodu blízkeho okolia. Najskôr sme zamierili do obce Súľov, kde sme po náučnom chodníku prešli trasu Gotická brána -  Súľovský hrad – Lúka pod hradom- obec Súľov. Odtiaľ sme sa autobusom presunuli k najužšiemu kaňonu na Slovensku, do Manínskej tiesňavy.

Úzku dolinu Manínskeho potoka zvierajú skalné steny miestami vysoké až 400 m. V podstate sú tu dve menšie tiesňavy oddelené malou kotlinkou. Šírka najužších miest sotva stačí na priechod autobusu.

Tam naša exkurzia končila a unavení, ale spokojní sme sa vrátili domov do Kolárovíc.

Fotogaléria

Výchovný koncert

Picture-Taker-AFN6kZ
Dňa 17.5.2016 k nám zavítala umelecká agentúra PRIMA NOTA zo Žiliny. Hudobno-divadelný program o etike slušného správania a spoločenského vystupovania bol koncipovaný v podobe živého hudobného koncertu s prelínaním hovoreného slova a divadelných scénok. Prostredníctvom zábavnej formy si žiaci pripomenuli zásady slušného správania na verejnosti, či kultúrnych podujatiach. Účinkujúci do svojho programu zapájali aj žiakov, dokonca si na záver aj zatancovali a zaspievali.

Fotogaléria


Slávik Slovenska

Dňa 9. mája 2016 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa 17 účinkujúcich v speve ľudovej piesne, jedna so sprievodom hudobného nástroja, v troch kategóriách. Aj naše speváčky boli úspešné.
V 2. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Klárka Ciesaríková.
V 3. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Monika Kytková.
Obidvom srdečne gratulujeme.

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu - 8. mája. V toto  nedeľné popoludnie sa naplnila sála kultúrneho domu v našej obci do posledného miesta.
Obecný úrad v spolupráci so ZŠ sa postará vždy o dôstojný priebeh tohto sviatku.
Vďačnosť našim mamám a starým mamám sme vyjadrili pekným kultúrnym programom detičiek z MŠ, našich žiakov z 1. a 2. stupňa a tiež vystúpil folklórny súbor Kolárik.

Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou a nádejou.

Stavanie mája

Picture-Taker-K5Urz8
„Vstávaj dievča hore, sadíme Ti máje, ak hore nevstaneš mája nedostaneš. Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...“
Aj tóny tejto krásnej májovej pesničky zazneli z úst našich detí pri stavaní mája. Akcia sa uskutočnila 28. apríla na nádvorí našej školy, kde vládla príjemná atmosféra a panovala dobrá nálada.

Fotogaléria

Zápis do 1. ročníka

Picture-Taker-OHepGN
Dňa 8.apríla 2016 sa v našej základnej škole konal zápis do 1. ročníka. Budúci prváčikovia preukázali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré sa doteraz naučili v materskej škole i doma. Pekne riešili zadané úlohy, pričom ich prišli povzbudiť aj terajší prváci svojím milým programom pod vedením pani učiteľky Klimovej a Gottliebovej. Všetci predškoláci si za svoju statočnosť a usilovnosť odniesli domov malé darčeky, ktoré pre nich pripravilo vedenie školy, p. učiteľky 1. stupňa a školský klub detí. Touto cestou ďakujeme pani učiteľkám, vychovávateľkám aj rodičom za ochotu a spoluprácu.

FotogalériaVynášanie Moreny 2016

Picture-Taker-Q93CJU
Stalo sa dobrým zvykom, že sa naši žiaci každoročne lúčia so zimným obdobím a zároveň vítajú jar vynášaním Moreny. Ani tento rok tomu nebolo inak. V sprievode žiakov a učiteľov sme ju vyniesli a skončila upálená a utopená v riečke Kolárovičke.
Zaujímavosťou je, že hoci je tradícia vynášania Moreny považovaná za pohanskú, jej načasovanie sa viaže na kresťanský kalendár. Väčšinou sa totiž vykonáva na Smrtnú nedeľu, teda dva týždne pred Veľkou nocou, niekedy aj na Kvetnú nedeľu, čo je o týždeň neskôr.
Touto ľudovou tradíciou si zachovávame a pripomíname obyčaje našich predkov a ich posolstvo odovzdávame mladším generáciám.

Fotogaléria