Školský ples

Rada rodičov pri ZŠ v Kolároviciach a riaditeľ školy Vás srdečne pozývajú na školský ples.

Dátum: 19. január 2018 (piatok) o 19.00 hod.
Miesto: telocvičňa ZŠ v Kolároviciach
Do tanca hrá: hudobná skupina GALAKTIC z Nemšovej
Občerstvenie: večera, káva, víno, zákusok
Vstupné: 17 €/osobu
Predaj vstupeniek: v škole od 11. 1. 2018
Vstupenky si môžete objednať aj telefonicky
na t. č.: 0910 977 575
Detský karneval: 18. 1. 2018 (štvrtok) o 14.00 hod.

Javorník 2017

V prílohe je uverejnený časopis Javorník 2017

Vianočná besiedka

Picture-Taker-PC30Ck
Máme tu Vianoce, krásny čas,... aj táto pesnička zaznela na vianočnej besiedke, ktorú nám zaspievali žiaci 1. roč. a vytvorili nám príjemnú vianočnú atmosféru. Program na vianočnú besiedku si pripravili žiaci každej triedy a predviedli nám svoje spevácke, hudobné a tanečné schopnosti a zručnosti prostredníctvom vianočných zvykov a tradícií. Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie Folklórneho súboru Kolárik pod vedením manželov Schmutzovcov. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali čarovnú a magickú pesničku: „Tichá noc, svätá noc.

Fotogaléria

Vianočný koncert

Picture-Taker-hwthYp
Dňa 19. 12. 2017 zavítali na pôdu našej školy Jaro Gažo a Rado Pažej z Občianskeho združenia Škola života. Vytvorili nám pravú sviatočnú atmosféru najkrajšími vianočnými pesničkami, ktoré boli doplnené obrazovou videoprojekciou. V telocvični na chvíľu zavládla vianočná nálada, žiaci sa aktívne zapájali do spevu a tí odvážnejší – Vaneska Kurucárová, Riana Kaštanová, Vaneska Miková, Eliška Bachoríková, Majka Kurucárová a Richard Tuma krásne pred prítomnými spolužiakmi a učiteľmi zaspievali vianočné pesničky a koledy. Všetci účinkujúci boli odmenení obrovským potleskom.

Fotogaléria

Vianočné medovníčky

Picture-Taker-linI2r
Vánoce, Vánoce přicházejí,... takto nám pri príprave vianočných medovníkov znela veľmi obľúbená vianočná pesnička. Veru, práca nám išla od ruky, pretože šikovné dievčatá z 8. a 9. roč. dokázali za dva dni upiecť a vyzdobiť 170 ks voňajúcich medovníkov. Naša vianočná misia vyvrcholila veľmi príjemnou atmosférou pri vianočnom stromčeku, kde nádherní anjeli ponúkali na predaj medovníkového kapra, hviezdu, stromček, či zvonček. Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili myšlienku Vianoc – darovať radosť, potešiť, pohladiť, prispieť,... a hlavne veriť v dobro, lásku a nádej.

Fotogaléria

Návšteva kina

Picture-Taker-1UsO9I
Pozeranie filmov na tablete je dobré, pozeranie filmov v počítači je lepšie, ale pozeranie filmov v kine je najlepšie.:) Dobrá spoločnosť, veľké plátno, skvelý zvuk...a ak sa k tomu pridá ešte aj dobrý príbeh, tak je o zážitok postarané. Potvrdili si to aj žiaci druhého stupňa, keď 19. 12. 2017 navštívili kino v Bytči a ponorili sa do príbehu Kuba a jeho zázračného meča.

Z rozprávky do rozprávky

Dňa 12. 12. 2017 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Z rozprávky do rozprávky v Bábkovom divadle v Žiline. Prepojením IKT technológií a klasických rozprávok vzniklo pozoruhodné predstavenie. Ústrednou postavou bolo dievčatko Žofka, ktoré hľadalo Jasietku. Pri putovaní rozprávkami jej robil sprievodcu chlapec Pipapendi. Ich cesta bola veselá, ale aj napínavá. Úsmev na tvárach vyčarili najmä rozhovory Žofky so zábudlivým starkým.

Školské kolo Pytagoriády

Picture-Taker-SAoY6L
Dňa 13. 12. a 14. 12. 2017 žiaci 3. až 8. roč. mali možnosť otestovať svoje nadobudnuté vedomosti z matematiky v školskom kole Pytagoriády. Zadanie úloh bolo náročné, zamerané na rozvoj logického myslenia. Po úspešnom absolvovaní školského kola do okresného kola postupujú:
1. Patrik Cánik a Filip Mohylák (4. A)
2. Ivan Puchoň a Patrícia Dižová (5. A)
3. Romana Puchoňová (6. A)
4. Basrbora Hrobáriková (7. A)
5. Karol Kalabus (8.A)

Postav dom, zasaď strom...

Picture-Taker-mRahKf
Ako sa stavia dom si vyskúšali naši chlapci zo šiesteho a siedmeho ročníka. Zapáčilo sa im to natoľko, že postavili celú dedinku. Stromy sme síce nesadili, zasadili sme len kvety, ale zato do kvetináčov, ktoré vlastnoručne zhotovili šikovní chlapci z ôsmeho ročníka.

Fotogaléria

Hodiny plné zábavy...........

Picture-Taker-fI9oNF
S uplynulým Medzinárodným dňom ľudských práv a Nobelovej ceny za mier, sme sa so žiakmi venovali aktivitám a diskusiam týkajúcich sa danej témy.
Žiaci šiesteho ročníka sa zahrali aktivitu s názvom JEDINEČNÉ ZRKADIELKO, ktorej cieľom bolo „do zrkadielka“ z papiera napísať čo najviac svojich kladných stránok. Pričom pri pohľade do obyčajného zrkadla vidíme len povrch – farbu vlasov, očí, pokožky, úsmev......, no takéto zrkadlo nám dáva nahliadnuť do nášho vnútra a tak sa o sebe a o svojich kamarátoch dozvedieť aj tie tajuplné veci. Na základe lepšieho spoznania sa pôsobí aj uvedomenie si vlastnej dôležitosti, ale aj dôležitosti toho druhého.
Čítať ďalej

Návšteva divadelného predstavenia vo Zvolene

Picture-Taker-AzMvQa
Žiaci VI. A sa v predvianočnom čase (8. 12.) vybrali do jedného z najkrajších miest v srdci Slovenska – do Zvolena. Objavili v ňom repliku pancierového vlaku z druhej svetovej vojny – vlak Hurban, zohriali si skrehnuté ruky a potešili oko v divadle JGT na predstavení Polepetko, prekvapil ich aj Mikuláš so sladkou výslužkou len pre nich a konečne dôkladne „obehli“ vianočné trhy a prevetrali peňaženky. O tom, že už samotná cesta vlakom bola radostná sa hádam ani netreba zmieňovať.... :-)

Fotogaléria

Planéta Zem očami piatakov

Picture-Taker-mWv91m
Žiaci 5.A triedy spoločne vytvorili výstavu, ktorá nás preniesla do tajov vesmíru a našej „modrej“ planéty Zem. V rámci predmetu geografia a témy Planéta Zem sme sa rozhodli priblížiť všetkým ostatným žiakom, učiteľom a rodičom nekonečný vesmír a planétu Zem v ňom. Piataci na výrobu svojich projektov použili rôzne materiály a formy, pričom svoje predstavy o danej téme zhmotnili a preniesli tak slnečnú sústavu do našej školy.  

Fotogaléria

Mikuláš v škole

Picture-Taker-Xrmf6Q
Po roku našu školu opäť navštívil Mikuláš. Neprišiel sám, ale v sprievode anjelov a čertov. Všetky deti dostali balíčky so sladkosťami, ale aj „pohladkanie“ od čertov a anjelské srdiečko na líčko.

Fotogaléria

Krajské kolo vo vybíjanej

Picture-Taker-KSPLS9
Po opätovnom víťazstve v okresnom kole, žiaci 3. a 4. roč. pod vedením p. uč. Vlasty Skukálkovej, dňa 5. decembra 2017 v Dolnom Kubíne, reprezentovali našu školu v krajskom kole vo vybíjanej najmladších žiakov základných škôl. Pomocnú ruku pri organizovaní akcie nám poskytol aj zriaďovateľ - Obecný úrad v Kolároviciach, poskytnutím minibusu na prepravu súťažiacich. Poďakovanie patrí teda všetkým, ktorí sa podieľali na príprave nášho „výletu za bronzovou medailou.”

Fotogaléria

Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky

Picture-Taker-rcJwX3
Záujmová činnosť na škole patrí medzi obľúbené aktivity žiakov v popoludňajších hodinách. Medzi športové aktivity patrí aj strelecký krúžok, pod vedením p. riaditeľa, Mgr. Stanislava Klimu. „Nastrieľané hodiny" boli zároveň súčasťou prípravy na majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky, ktoré sa konali 1. decembra 2017. Na pôde našej školy sme privítali 7 súťažných škôl. Konkurencia bola obrovská, no zvíťaziť mohli len tí najlepší. Popredné miesta získali žiaci našej školy ako jednotlivci, ale aj ako družstvá:
1. miesto: Vladko Kaštan - žiak VIII. A (kategória starších žiakov a žiačok)
1. miesto: Jakub Žídek - žiak VII. A (kategória mladších žiakov a žiačok)

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.

Fotogaléria