Ukončenie školského roka 2018/2019

Picture-Taker-ga3bdP
Vážení rodičia a milí žiaci,

prostredníctvom našej webovej stránky sme Vám priblížili aktivity a podujatia, ktoré sme uskutočnili v priebehu školského roka 2018/2019. Veríme, že školský rok ešte úspešne ukončíme návštevou kina v Žiline, športovými aktivitami a samozrejme aj dňom, kedy sa zatvoria „brány školy“ na dva mesiace vytúžených prázdnin. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 28. júna 2019 na nádvorí školy, kde budú žiakom odovzdané knižné odmeny, diplomy a vecné ceny za ich príkladnú reprezentáciu školy a dosiahnuté študijné výsledky. Objektívnym meradlom nadobudnutých vedomostí a rozvoja čitateľských zručností sú Testovania žiakov 5. a  9. roč. zo slovenského jazyka a matematiky. Aj v tomto smere sme dosiahli vynikajúce výsledky, ktoré sú „zrkadlom“ našej práce so žiakmi. Každý žiak je pre našu školu prínosom, tvorí súčasť našej školskej komunity, a preto veríme, že aj „zlé známky“, ktoré sa objavia na vysvedčení, nebudú prerušením krásneho vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, ale sa stanú motiváciou k systematickej a pravidelnej príprave na vyučovanie v nasledujúcom školskom roku. Zároveň ďakujeme všetkým kolegom a pracovníkom školy za úspešne zvládnutý školský rok 2018/2019.


Deň otcov

Picture-Taker-x6nyQa
Tak ako každý rok aj tento rok si pripomíname tretiu júnovú nedeľu - Deň otcov. Aj žiaci v ŠKD spolu s p. vychovávateľkami vytvorili nádhernú nástenku, ktorou chcú vyjadriť poďakovanie všetkým otcom za príkladnú starostlivosť, lásku a oporu pri objavovaní krás života.

Dream Park Ochaby

Picture-Taker-asekkV
Na našej škole sa stalo dobrou tradíciou aspoň raz ročne zorganizovať výlet do zahraničia. Tento rok nás zlákalo Poľsko a 7. júna 2019 sme navštívili Dream Park Ochaby. Žiaci od piateho až po ôsmy ročník mali možnosť spoznať najznámejšie stavby svetovej architektúry, užiť si 5D kino a prevrátený dom, zrkadlový labyrint, prehistorické vodné živočíchy, terárium, ale aj pohyblivých dinosarov. Aj takto sme naplnili heslo, že učenie sa, má byť zábavou.

Fotogaléria

Academy de Luxe

T
Picture-Taker-2CKvgg
anečné vystúpenie, ktoré sa konalo 6. júna 2019 v telocvični základnej školy, pripomínalo pochmúrnou choreografiou skôr jesenné sychravé dni, ako prichádzajúce slnečné letné obdobie. Aj napriek tomu sme si mohli pozrieť originálne tanečné vystúpenie účastníkov Academy de Luxe zo Žiliny, ktorí nám prostredníctvom hudby a tanca priblížili „zámorský“ život mladých ľudí.

Fotogaléria

Beseda o Holokauste

Picture-Taker-psBVk2
Dňa 4. júna 2019 navštívila našu školu lektorka Mgr. Nina Szabová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Žiline, aby žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka zaujímavo porozprávala o holokauste, jeho príčinách, ale aj následkoch a ľudských tragédiách s ním spojených. Príbehy jednotlivých ľudí na žiakov hlboko zapôsobili a vyvolali množstvo otázok. Viedli ich aj k zamysleniu sa nad rasovými otázkami, zvládnutím odlišnosti iných a morálnymi záväzkami, ktoré máme všetci bez rozdielu toho, v ktorom historickom období žijeme.

Na návšteve u hasičov

Picture-Taker-8QOKGv
Dňa 31. mája 2019 žiaci našej školy navštívili priestory Hasičskej stanice v Bytči. Prezreli si operačné stredisko - ohlasovňu požiarov, hasičskú techniku, či simulačnú stenu. Z krátkej prednášky sa dozvedeli ako hasiči postupujú pri likvidácií požiaru, pri záchrane ľudských životov a mali možnosť si aj vyskúšať hasičské obleky. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým hasičom za prednášku a čas, ktorý nám venovali.

Fotogaléria

Krajské kolo súťaže mladých záchranárov CO

Picture-Taker-i7AOFw
28. mája 2019 reprezentovali našu školu víťazi okresného kola Barbora Hrabovská, Sabina Risová, Karol Kalabus a Vladimír Možješ v krajskom kole súťaže Mladých záchranárov CO, ktoré sa konalo v Oravskej Porube v kempe Tília Gäceľ. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach – zdravotná príprava, ochrana pred požiarmi, dopravná výchova, civilná ochrana, beh a streľba. Súťaže sa zúčastnili najlepšie družstvá zo žilinského kraja a tak sme hrdí, že aj žiaci našej školy boli jej súčasťou.

Fotogaléria

Okresné kolo v malom futbale

Picture-Taker-g4Wzq1
Dňa 23. mája 2019 sa konalo Okresné kolo mladších žiakov vo futbale. Pre nepriaznivé počasie sa futbal odohral prevažne v hale Základnej školy v Predmieri. Turnaja sa zúčastnilo 9 základných škôl, žiaci boli rozdelení do troch skupín. Po vzájomných zápasoch so ZŠ Mierová a Kotešová si vybojovali postup do finále, kde obsadili veľmi pekné 2. miesto. Futbalovej „striebornej” zostave v zložení Danko Meliš, Daniel Dižo, Samko Žídek, Peter Cigánik, Samko Lukniš, Mário Kočišík a Vladko Kaštan srdečne blahoželáme!

Lovci duchov

Picture-Taker-f5zntT
15. mája 2019 žiaci prvého stupňa vycestovali za divadelným predstavením Lovci duchov do Žiliny. V predstavení vystupovali celkom obyčajní chlapci Vilko Dušička a jeho kamarát Ďurko. Svoj voľný čas trávili pozeraním filmov a hraním sa na akčných hrdinov. Zmena nastala, keď sa v lese pri mestečku objavila mátoha Svetlonos. Počas nočného stráženia mestečka Vilko zistil, že pod rúškom noci mizne drevo z lesov, a že Svetlonos nie je zďaleka tá najhoršia mátoha, ktorá na ľudí z mestečka v okolitých lesoch číha. Samotný pocit strachu a spontánne výkriky v hľadisku však vyvolal strašidelný Kaščej... A na záver otázka na zamyslenie - máme sa báť strašidiel a démonov alebo nečestných ľudí, ktorí žijú medzi nami?

Moje ľudské práva

Picture-Taker-nWWwsO
Znalosť základných ľudských práv a slobôd by mala byť jednou z priorít každého človeka. Nikola Kováčiková z 5.A, Karina Fernézová, Albert Skukálek, Richard Tuma zo 6.A, Simona Hrabovská a Zuzana Škorubová z 9.A výtvarne vyjadrili svoj postoj k základným ľudským právam a prihlásili sa do 7. ročníka súťaže Moje ľudské práva, ktorú organizovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva so sídlom v Bratislave. Za účasť a umeleckú hodnotu žiackych prác bol našej škole udelený Ďakovný list.

Deň matiek

Picture-Taker-xSL39R
Naši šikovní škôlkari a žiaci základnej školy pripravili 12. mája v Kultúrnom dome v Kolároviciach ďakovný program pre naše mamy, staré mamy a babičky za ich každodennú lásku, starostlivosť a trpezlivosť. Najkrajší darček v podobe pesničiek, básničiek či tanca bol súčasťou sprievodného programu pri príležitosti Dňa matiek, ktorý slávime každoročne druhú májovú nedeľu. Poďakovanie patrí všetkým učiteľkám, ktoré sa podieľali pri príprave programu a Romanke Puchoňovej a Julke Šimákovej za skvelý moderátorský výkon.

Mladí zdravotníci

Picture-Taker-a7PDw4
Opäť „šťastena pri nás stála“ a my sme obstáli v širokej konkurencii. Veľmi nás teší úspech našich mladších žiakov, ktorý dosiahli 10. mája v zdravotníckej súťaži. Po preukázaní nadobudnutých teoretických vedomostiach a praktických zručnostiach z poskytovania predlekárskej prvej pomoci získali 1. miesto. Dúfame, že budú naďalej postupovať po „záchranárskej pyramíde„ a svoje získané skúsenosti budú vedieť aplikovať aj v bežnom živote.

Školu reprezentovali: Sofia Risová, Richard Dzúrik, Alex Lőrincz, Riana Kaštanová a Karolína Randová.

Gratulujeme!

Fotogaléria

English star - Let yourself shine

V piatok 10. mája 2019 sme sa opäť zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISHSTAR. 37 žiakov druhého stupňa sa rozhodlo otestovať a porovnať svoje vedomosti so svojimi rovesníkmi. Vypracovali zaujímavý písomný test z angličtiny a už teraz netrpezlivo očakávajú výsledky súťaže, aby sa právom mohli nazvať „HVIEZDAMI V ANGLIČTINE“ .

Všetkým zúčastneným držíme palce.

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Picture-Taker-nYCDTD
Kapitánka žilinského policajného zboru p. JUDr. Paula Dobrovolská nás navštívila 9. mája 2019 v našej základnej škole, aby žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka porozprávala o svojej práci v policajnom zbore a tiež o právach, povinnostiach a trestnoprávnej zodpovednosti mládeže. Žiaci sa dozvedeli mnoho nových zaujímavých informácií. Diskutovali o veciach, ktoré môžu a nemôžu robiť vzhľadom na svoj vek.

Beseda bola veľmi zaujímavá, už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Beseda o dospievaní

Picture-Taker-M8ecj7
Biologické, emocionálne a sociálne zmeny, ktoré nastávajú v období dospievania sa prejavia v správaní dievčat a chlapcov. Ako prijať uvedené zmeny a „bezproblémovo“ ich zvládnuť sa dozvedeli dievčatá na prednáške 9. mája, ktorú im pripravila špecializovaná zdravotná sestra p. Mária Skukálková. Svoje odborné poznatky a praktické skúsenosti zo zdravotníckej praxe im odovzdala vo veľmi príjemnej a dôvernej atmosfére. Veríme, že dievčatá si odniesli z tejto besedy veľa cenných poznatkov o svojej intimite a správnych hygienických návykoch.