Vianočná besiedka

Picture-Taker-UAS16C
Vianoce sú časom pokoja, lásky, radosti a vzájomného porozumenia. Tento posvätný čas nám priblížili naši žiaci pod vedením triednych učiteľov vo svojom krásnom vianočnom programe. V telocvični zavládla príjemná atmosféra.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto programe a výzdobe telocvične podieľali.

Fotogaléria

Vystúpenie ASTRONYX

Picture-Taker-Istvv2
V stredu - 20. 12. 2016 sa v našej škole učilo opäť netradičným spôsobom prostredníctvom multimediálnej prezentácie vzdelávacej agentúry ASTRONYX, ktorú realizoval Mgr. Karol Petrík. Okrem dynamických ukážok a pútavého rozprávania si žiaci pozreli aj niekoľko pokusov z fyziky a zapojili sa do súťažných disciplín.

Fotogaléria

Pozvánka na ples

Rada rodičov pri ZŠ v Kolároviciach a riaditeľ školy Vás srdečne pozývajú na školský ples, ktorý sa uskutoční dňa 20.1.2017(piatok), o 19.00 hod. v telocvični ZŠ.

Vstupné: 17 Eur – v cene je večera, víno, káva, dezert
Do tanca hrá skupina: RELAX

Vstupenky si možno rezervovať na t.č.: 0910 977575

Detský karneval: 19.1.(štvrtok) 2017 o 14.00 hod.

Na Svätého Mikuláša, v našej triede neskúša sa.....

Picture-Taker-r831N9
...takto a podobne boli už od rána popísané tabule a všetky triedy netrpezlivo očakávali
príchod Mikuláša. Ten sa napokon objavil spolu aj s anjelmi a čertíkmi. A tak bolo o zábavu postarané. Čertíci si samozrejme nenechali ujsť príležitosť a začali všetkých načierno maľovať, neobišli ani pani učiteľky. Mikuláš však situáciu rýchlo upokojil a spolu s anjelmi nadelil deťom sladkosti, pretože naše deti sú všetky dobré.

Ďakujeme Mikulášovi a jeho spoločníkom, dovidenia o rok!

Fotogaléria

Vzácna návšteva

Dňa 18.11.2016 sme mali v škole vzácnu návštevu. Našu školu v rámci vizitácie farnosti navštívil žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Stretnutie sa konalo v srdečnej a priateľskej atmosfére. Po stretnutí s vyučujúcimi navštívil aj žiakov v triedach a neobišiel ani našich najmenších škôlkárov, ktorí pre neho pripravili pekný program.
Otec biskup, ďakujeme za návštevu a prajeme Vám veľa Božích milostí pri výkone duchovného povolania.

Exkurzia Bratislava

Picture-Taker-Myopad
25. 11. 2016 žiaci druhého stupňa navštívili hlavné mesto Slovenska. Program bol naozaj bohatý – navštívili Aurelium, zážitkové centrum vedy, kde si v praktickej činnosti vyskúšali množstvo fyzikálnych zákonov, overili poznatky prírodných javov a vlastnou skúsenosťou objavovali svet vedy a techniky. V duchu pokroku ľudstva a objavov sa niesla aj ďalšia aktivita toho dňa – na deti čakala výstava Cosmos Discovery v Inchebe. Mnohých prekvapila veľkosť lunárneho vozidla a naopak veľmi malé pristory pre kozmonautov v raketoplánoch, každý mal možnosť získať množstvo informácií o histórii aj súčasnosti vesmírneho programu. Objaviteľské cesty pokračovali v nákupnom centre Avion, kde si tiež každý našiel to svoje – niektorí občerstvenie, niektorí vianočné darčeky.

Fotogaléria

Strelecká súťaž

Picture-Taker-0PwBdM
Dňa 24.11.2016 sa už tradične uskutočnila na našej škole okresná súťaž v streľbe zo vzduchovky. Naši žiaci boli opäť veľmi úspešní. Družstvo mladších aj starších žiakov sa umiestnilo na 1. mieste. Víťazom za jednotlivcov mladších žiakov sa stal Samuel Žídek zo 7. ročníka, 2. miesto obsadil Kristián Randa z 5.ročníka, v súťaži jednotlivcov starších žiačok sa umiestnila na 1. mieste Eliška Krajčíová, žiačka 8.ročníka a Štefan Kaštan zo 7. ročníka obsadil 2.miesto v kategórii starších žiakov.
Za ich úspechom nepochybne stojí riaditeľ školy - Mgr. Stanislav Klimo, vedúci streleckého krúžku..

Srdečne všetkým blahoželáme!

Fotogaléria

Dary jesene

Picture-Taker-eHweDR
Aj tento rok naši malí družinári pod vedením p. vychovávateliek dokazujú, akí sú zruční a kreatívni. Z darov jesennej prírody vytvorili prekrásnu výstavku, ktorú všetci obdivujeme.

Fotogaléria

Okresné kolo vo vybíjanej

Picture-Taker-fG0mrl
Dňa 9.11.2016 sa žiaci 3. a 4.roč. zúčastnili okresného kola vo vybíjanej. Doniesli tú najcennejšiu trofej a pripravujú sa na krajské kolo, ktoré bude v Žiline.

Všetkým srdečne gratulujeme.

Fotogaléria

Dni profesie v Bytči

Voľba povolania je pre žiakov 9. roč. aktuálnou, pomerne často diskutovanou témou, nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v mnohých domácnostiach. To však nestačí, je potrebné informovať sa o ponúkaných študijných a učebných odboroch priamo na stredných odborných školách počas dní otvorených dverí. Podujatie „Dni profesie," ktoré sa uskutočnilo 15. novembra 2016 v Dome kultúry v Bytči výrazne prispelo k získaniu prehľadu o SOŠ pôsobiacich v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Naši žiaci sa aktívne zapájali do diskusií s pracovníkmi jednotlivých SOŠ, ktorí ich podrobne oboznámili o možnostiach štúdia, duálnom vzdelávaní a voľno-časových aktivitách. Samozrejme, správnym rozhodnutím výberu školy žiaci prispievajú k tvorbe svojej profesijnej budúcnosti.

Európsky deň jazykov v Košiciach

Picture-Taker-ncmhFo
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov naši osemnásti jazykovo zdatní žiaci II. stupňa navštívili 28. septembra 2016 metropolu východného Slovenska - Košice. Na dlhú cestu vlakom sa patrične pripravili a zabezpečili si plnú výbavu zábavných spoločenských a interaktívnych hier. Nezabudnuteľným zážitkom bol aj pre mnohých žiakov pohľad na mohutnosť našich veľhôr, ktoré sa nám ukázali v nádhernej slnečnej scenérii. Po príchode do Košíc plní očakávaní sme zamierili na Dolnú Bránu, kde pre žiakov z rôznych škôl boli pripravené prezentačné stánky o jednotlivých európskych kultúrach. Po absolvovaní malých „stánkových“ kvízoch sa Monika Kytková, Samuel Žídek a Barbarka Dižová rozhodli, že budú reprezentovať našu školu vo vedomostnom kvíze o  Európe priamo na centrálnom pódiu s dvoma ďalšími košickými školami. Moderátor Štefan Chrappa vyzdvihol európsky prehľad a jazykové zdatnosti súťažiacej skupiny. Príjemne unavení sme sa presunuli do Štátnej vedeckej knižnice, kde sme si prezreli krátke filmy v ôsmych jazykoch. Jazykovo obohatení a oddýchnutí sme vyrazili na prehliadku Dómu sv. Alžbety. Túžba vidieť Košice z „vtáčej perspektívy“ sa nám splnila po absolvovaní labyrintu 165 schodov v Severnej veži. Vedou na dosah bolo aj Vedecko-technické centrum pre deti a mládež, ktoré zábavnou formou prezentuje základy vedy a techniky. Po vyskúšaní hlavolamov, optických a akustických javov, ťažko sa nám z neho odchádzalo, a preto naša rozlúčka znela:
„ Dovidenia Košice!“

Fotogaléria

Hodiny plné zábavy

Picture-Taker-KtwuAP
„Učím sa, učím ťa,“ aj takto sa dá napĺňať idea cudzojazyčného vzdelávania, ktorého neodmysliteľnou súčasťou sú média a komunikačné jazykové prostriedky. Každý rok si na našej škole pripomíname Európsky deň jazykov prostredníctvom besied, kvízov a prezentačných programov. Tohtoročná „jazyková jeseň“ sa niesla v duchu aktívnej činnosti žiačok 9. roč. Lei Tomkovej, Dominiky Hrtánkovej, Paulínky Šebeňovej, Natálie Gálikovej, Natálie Kočišíkovej a Rebeky Uherkovej, ktoré 26. septembra 2016 pripravili pre žiakov 3. a 4. roč. zaujímavé vyučovacie hodiny zamerané na podporu  vzbudenia záujmu o vzdelávanie v anglickom a nemeckom jazyku.

Fotogaléria

Spoznali sme Spiš – perlu Slovenska

Picture-Taker-H6BWal
„Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť,“ príslovie potvrdzujúce ľudovú múdrosť je stále aktuálne a pre dnešnú generáciu žiakov veľmi príťažlivé. Skutočné precítenie dejín Spišského hradu bolo výnimočným zážitkom pre 41 žiakov II. stupňa. Poznatky a dojmy, ktoré získali počas exkurzie 19. septembra 2016 nielen na Spišskom hrade, ale aj v Levoči im zostanú v spomienkach na celý život. Jednoznačne, medzi čiastkové ciele našej školy patrí aj zážitkové vyučovanie, ktoré sa podieľa na utváraní plne rozvinutej osobnosti žiaka.

Fotogaléria

Exkurzia do hvezdárne

Picture-Taker-EWUzVA
Dňa 7. 10. 2016 žiaci 5, 6, 7 ročníka navštívili Krajskú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti o vesmíre, o Zemi a planétach slnečnej sústavy a dokonca sa „poprechádzali“ po planéte Mars.
Potom prešli do Radole, kde sa v kaštieli dozvedeli o živote na Kysuciach v minulosti, pozreli si expozíciu venovanú obdobiu Veľkej Moravy a videli aj alchymistickú dielňu.
Tým ale ich putovanie neskončilo, pretože potom nasledovala Stará Bystrica, kde si žiaci pozreli unikátny orloj.
Tam už exkurzia končila a žiaci sa plní zážitkov vrátili späť do Kolárovíc.

Fotogaléria

Záložka pre školy

Picture-Taker-gQ9K6T
V mesiaci október sa všetci žiaci našej školy zapojili do celoslovenského projektu Záložka pre školy, ktorú organizuje Slovenská národná knižnica. Spoločne na hodinách čítania, výtvarnej výchovy a slovenského jazyka pripravili viac ako 182 knižných záložiek. Pracovali rôznymi výtvarnými technikami a výsledkom ich snahy boli naozaj rozmanité, nápadité, farebné záložky, ktoré sú potrebné pre každého čitateľa. Ich práci pomáhala nielen láska ku knihám, ale aj snaha vytvoriť niečo pre iných – záložky totiž pripravili pre žiakov vybranej školy vo Veľkom Krtíši. Na oplátku dostali záložky vytvorené deťmi v tejto družobnej škole. Do tohto podujatia sa naša škola zapojila po prvýkrát, ale veríme, že nie naposledy.

Fotogaléria