Kuchárske umenie

Picture-Taker-4wBTKt
Už niekoľko rokov realizujeme na našej škole v rámci zdravého životného štýlu praktickú prípravu jedál. Dievčatá z  8. ročníka po absolvovaní zásad zdravej životosprávy, kultúry stolovania a spracovania jedál sa aktívne zapájajú do vlastnej prípravy kulinárskych špecialít - receptov „starých mám,“ ale aj modernejších prevedení. Zakaždým sa tešia z pestrej palety rôznych druhov jedál, napr. zo zeleninového šalátu, chutne uvarenej polievky, halušiek, duseného mäsa na šampiňónoch, .... ale aj upečeného koláča. Najkrajšou odmenou pre dievčatá, ktoré priniesli recept a spolu s ostatnými spolužiačkami pripravili obedové menu, sú „čisté taniere.“

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej

Picture-Taker-zCSUqZ
Dňa 10. apríla 2018 sa v ZŠ J. I. Bajzu Predmier uskutočnili Majstrovstvá okresu vo vybíjanej žiačok. Do turnaja sa zapojilo 6 základných škôl z okresu Bytča. Naše dievčatá súťažili v skupine A spolu s dievčatami zo ZŠ E. Lániho v Bytči a ZŠ Kotešová. Nad uvedenými družstvami zvíťazili a vo finále sa stretli s dievčatami zo ZŠ Ul. Mieru v Bytči. Po finálovej remíze rozhodlo skóre, ktoré im prinieslo 2. miesto.
Školu reprezentovali: Vanessa Dadlíková, Barbora Hrabovská, Julka Šimáková, Adelka Hrtánková, Lucia Kytková, Romana Puchoňová, Martina Šebeňová, Vanesa Frolová, Michaela Krivošová a Anabel Záhumenská.

Dievčatám blahoželáme!

Národná rada Slovenskej republiky

Picture-Taker-g1FW2y
10. apríla navštívili naši ôsmaci a deviataci NR SR v Bratislave. Spoznali miesta, v ktorých sa rozhoduje o zákonoch zlepšujúcich život v našej republike. Oboznámili sa s najdôležitejšími historickými udalosťami, ktoré formovali našu krajinu, so štátnymi symbolmi, prácou poslancov, hlavným zmyslom rozdelenia štátnej moci i dôležitosťou nášho volebného práva.

Fotogaléria

Zápis do 1. ročníka ZŠ 2018

Picture-Taker-jfRavb
Po roku, teda presne 5. apríla 2018, sme na našej škole privítali 20 budúcich prváčikov. Prišli, aby si na slávnostnom zápise vyskúšali aké je to sedieť v naozajstnej školskej lavici a čo všetko musí nádejný školák poznať a zvládať. Najskôr malých predškolákov privítal p. riaditeľ S. Klimo a krátkym programom ich pozdravili i terajší žiaci 1. ročníka. No a potom ich už čakal test, kde každý z nich ukázal ako vie rozpoznávať farby, tvary, určovať počty predmetov i ako dokáže napísať niekoľko tlačených písmen. Keďže sa na zápis pripravovali s rodičmi a s pani učiteľkami z MŠ, všetci ukázali, že sú šikovní a disciplinovaní. Nakoniec ešte detičky absolvovali malý test odvahy, kde sa každý pred tabuľou predstavil a zarecitoval krátku báseň. Samozrejme, za preukázanú odvahu a námahu, boli všetci odmenení sladkosťou a malým darčekom od detí zo školského klubu a pána starostu.

Fotogaléria

Bytčianska kotlina

Picture-Taker-rnC0a2
Dňa 5.apríla 2018 sme spolu so žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka spoznávali geografické krásy nášho najbližšieho okolia, okresu Bytča. Navštívili sme na Slovensku výnimočné a jedinečné Súľovské skaly, turistickou prechádzkou sme sa dostali k Hlbockému vodopádu so „živým kameňom“, bližšie sme spoznávali mesto Bytča, zaujímavosť geologického podložia sme spoznávali v starom lome v obci Veľké Rovné - Bieščari, ale tiež v lome Kolárovice – Melocík, zároveň sme si spomenuli ich drotársku tradíciu a bohatú históriu. Sledovali sme činnosť riek a ich prácu pri vytváraní riečneho reliéfu – meandra. Aj keď bytčiansky okres patrí medzi najmenšie na Slovensku, je plný zaujímavostí a krás, stačí ho len spoznávať.

Fotogaléria

Po stopách ľudových tradícií

Picture-Taker-fJju5Z
„Morena, morena! Kde si prebývala?“ pýtali sa deti 1. stupňa ZŠ pri vynášaní Moreny 23. marca 2018. Natešené detské pohľady, „čakajúca Morena“, piesne, upálenie a utopenie Moreny zanechávajú v deťoch nezabudnuteľné zážitky späté s touto tradíciou. Podľa poverových predstáv sme vynesením a zničením Moreny ako symbolu zimy a smrti magicky privolali jar.

Fotogaléria

Okresné kolo vo volejbale

Picture-Taker-7HSkJr
Dňa 22. marca 2018 sa v telocvični ZŠ na Ul. mieru v Bytči uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiačok základných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 6 základných škôl z okresu Bytča. Naše súťažiace bojovali v skupine A spolu s dievčatami zo ZŠ Ul. mieru v Bytči a ZŠ Veľké Rovné. Ich vysoké športové nasadenie, úspešné podania a technika hry im priniesli úspech v podobe víťazstva nad uvedenými družstvami. Vo finále sa stretli s hráčkami zo skupiny B - dievčatami zo ZŠ Štiavnik, kde bez zaváhania zaslúžene zvíťazili.
Školu reprezentovali: Barbora Šichmanová, Monika Hruštíncová, Majka Škorubová, Eliška Krajčíová, Vanessa Rašíová, Julka Komadová, Barbara Dižová a Monika Kytková.

Všetkým dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a  želáme veľa úspechov a športového šťastia v regionálnom kole vo volejbale.

Fotogaléria

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-8n8Nc8
Prednedávnom sme Vás informovali o najlepších recitátoroch na našej škole. Dnes nám dovoľte podať správu o pokračovaní ich príbehu... 19. marca 2018 sa v CVČ Bytča uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína a našu školu reprezentovali Alex Lörincz, Nicolka Gáliková, Filip Sedlák, Romanka Puchoňová a Karol Kalabus. Súperili s tými najlepšími z okolitých škôl a obstáli. Alex Lörincz si svojím prednesom vybojoval 1. miesto vo svojej kategórii a bude ďalej reprezentovať Kolárovice v súťaži Vajanského Martin. Aj ostatní sa popasovali s náročnou konkurenciou a obstáli so cťou. Získali cenné skúsenosti, spoznali nových kamarátov a strávili príjemné dopoludnie s umeleckým slovom zavŕšené už tradične sladkou bodkou v cukrárni.

Alexovi želáme veľa šťastia v umeleckom prednese poézie v regionálnej súťaži Vajanského Martin.

Fotogaléria

Matematický klokan

Dňa 19. 03. 2018 si otestovali svoje matematické schopnosti prihlásení žiaci z jednotlivých ročníkov v najväčšej medzinárodnej súťaži Matematický klokan, ktorá má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Celkovo sa do súťaže zapojilo 40 žiakov, z toho 8 prváčikov. Na vyhodnotenie súťaže a porovnanie výsledkov s rovesníkmi z celého sveta budú musieť riešitelia počkať do 9. apríla 2018.

Výsledky budú pod kódmi zverejnené na web stránke: www.matematickyklokan.sk

Okresné kolo Pytagoriády

Dňa 13. a 14. 3. 2018 sa uskutočnilo v CVČ Bytča okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Jedným z cieľov súťaže je podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením. Našu školu v jednotlivých kategóriách P4, P5, P6, P7 a P8 reprezentovali 7 žiaci. Úspešným riešiteľom sa stal žiak 5. roč. Ivan Puchoň, ktorí splnil náročné kritéria súťaže – čas a správnosť vyriešených príkladov.

Ivanovi srdečne blahoželáme!

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Picture-Taker-O6LBS7
„ Ó, mojej matky reč je krásota...“ týmito slovami obdiv k rodnému jazyku vyjadril P. O. Hviezdoslav. Krásu nášho jazyka nám predviedlo aj 26 žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnili súťaže v umeleckom prednese prózy a poézie. Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 7. marca 2018. Žiaci boli za svoje výkony odmenení sladkou odmenou, tí najlepší aj peknou knihou a diplomom a víťazi v každej kategórii nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže v Bytči.
Výsledková listina:
Kategória I.

Próza/ poézia
1. Alex Lőrincz / Nicole Gáliková
2. Alexandra Lutišanová / Sofia Risová
3. Adela Dvoráková/ Vanessa Miková

Kategória II.

Próza/ Poézia
1. Romana Puchoňová/ Filip Sedlák
2. Patrik Hrtánek/ Kristián Randa
3. - / Martina Šebeňová

Kategória III.

Próza / poézia
1. - / Barbora Šichmanová
2. Barbora Hrobáriková/ Monika Hruštincová
3. - / Adela Hrtánková

Fotogaléria

Výchovný koncert

Picture-Taker-L4tqP4
Folklorista, hudobník, zberateľ ľudových piesní Anton Budinský z Očovej, dňa 1. 3. 2018 zábavnou formou predstavil našim žiakom rôzne hudobné nástroje – fujaru, gajdy, píšťalu, heligónku, drumbľu a iné. Svoje umelecké schopnosti dokázal premietnuť aj do „rúry od vysávača“, na ktorej zahral originálnu pesničku. Hra na jednotlivých hudobných nástrojoch, tanec, spev a dobrá nálada sa niesli celým výchovným koncertom.

Fotogaléria

Okresné kolo vo florbale

Picture-Taker-eIu8Yb
Dňa 1. 3. 2018 sa uskutočnili na ZŠ v Predmieri majstrovstvá okresu Bytča vo florbale žiakov ZŠ 2018. Do súťaže sa zapojilo 7 družstiev žiakov z jednotlivých škôl. Po úvodných zápasoch a následnom plnom športovom nasadení naši chlapci obsadili veľmi pekné druhé miesto.
Školu reprezentovali títo žiaci: Karol Kalabus, Samuel Lukniš, Vlado Kaštan, Mário Kočišík, Juraj Kubáň, Jozef Raždík, Matúš Raždík, Roman Paštinský a Filip Cifra.

Fotogaléria

Zoologická prednáška

Picture-Taker-Mx5vF8
Pracovníci Považského múzea v Žiline zorganizovali pre žiakov základných škôl v Sobášnom paláci v Bytči odbornú prednášku s názvom Jarné prebúdzanie a zvieracie mláďatá. Prebúdzajúca príroda a krásy zrodenia nového života mláďat v živočíšnej ríši zaujali aj našich žiakov 1. stupňa, ktorí 15. 02. 2018 túto prednášku s nadšením absolvovali. Žiaci získali nové informácie zo života jednotlivých druhov vtákov a cicavcov (krivonos smrekový, výr skalný, sova obyčajná, kuvičok vrabčí, orol skalný, myšiak lesný, medveď hnedý, vlk dravý, líška obyčajná, lasica obyčajná a kuna lesná). Prednáška bola pútavá, spojená s audiovizuálnou prezentáciou a prehliadkou exponátov zvierat v životnej veľkosti.

Fotogaléria

Dni profesie

Picture-Taker-fkUX5o
Dňa 6. februára 2018 sme sa so žiakmi deviateho ročníka zúčastnili prezentácie stredných škôl v Bytči s názvom DNI PROFESIE.
Každoročná prezentácia bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na stredných odborných školách a na prezentáciu zamestnávateľov a regionálneho trhu práce.
Žiaci a učitelia stredných škôl informovali žiakov základných škôl, ich zákonných zástupcov a výchovných poradcov o možnostiach štúdia, záujmovej činnosti a o  uplatnení absolventov na trhu práce. Naši žiaci si mohli pozrieť informačné materiály a letáky, videá prezentácií škôl, fotogalériu, praktické ukážky práce s drevom, kovom, strojmi. Žiaci sa zapojili i do praktických úloh, za ktoré môžu získať body navyše k prijímacím skúškam, mohli si nechať zmerať tlak, či tuk v tele, alebo sa nechať nalíčiť, či učesať.
Veríme, že mnohí žiaci našli odpovede na svoje otázky a získané informácie im pomôžu lepšie sa zorientovať a rozhodnúť sa.

Fotogaléria