Súťaž mladých záchranárov CO
civilna ochrana1.jpg

Obrázok č. 1

civilna ochrana2.jpg

Obrázok č. 2

civilna ochrana3.jpg

Obrázok č. 3

civilna ochrana4.jpg

Obrázok č. 4