Okresné kolo vo volejbale

Obrázok č. 2

Obrázok č. 2