Okresné kolo vo volejbale

Obrázok č. 6

Obrázok č. 6