Vynášanie Moreny 2016
morena_2016_01.JPG

Obrázok č. 1

morena_2016_02.JPG

Obrázok č. 2

morena_2016_03.JPG

Obrázok č. 3

morena_2016_04.JPG

Obrázok č. 4

morena_2016_05.JPG

Obrázok č. 5

morena_2016_06.JPG

Obrázok č. 6

morena_2016_07.JPG

Obrázok č. 7

morena_2016_08.JPG

Obrázok č. 8

morena_2016_09.JPG

Obrázok č. 9

morena_2016_10.JPG

Obrázok č. 10

morena_2016_11.JPG

Obrázok č. 11

morena_2016_12.JPG

Obrázok č. 12

morena_2016_13.JPG

Obrázok č. 13

morena_2016_14.JPG

Obrázok č. 14

morena_2016_15.JPG

Obrázok č. 15

morena_2016_16.JPG

Obrázok č. 16