Okresné kolo vo vybíjanej 2016
okresne_kolo_vybijana_2016_01.jpg

Obrázok č. 1

okresne_kolo_vybijana_2016_02.jpg

Obrázok č. 2

okresne_kolo_vybijana_2016_03.jpg

Obrázok č. 3

okresne_kolo_vybijana_2016_04.jpg

Obrázok č. 4

okresne_kolo_vybijana_2016_05.jpg

Obrázok č. 5