Volejbalová súťaž

Dńa 20. marca 2014 sa dievčatá: Mária Hladenová, Alžbeta Hornáková, Erika Uherková, Miroslava Hrtánková, Soňa Hrtánková, Izabela Kaštanová, Simona Chlebinová, Paulína Komadová, Anna Mária Kytková z našej školy zúčastnili obvodného kola vo volejbale v Bytči a obsadili krásne druhé miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme.