Na návšteve u hasičov

Picture-Taker-8QOKGv
Dňa 31. mája 2019 žiaci našej školy navštívili priestory Hasičskej stanice v Bytči. Prezreli si operačné stredisko - ohlasovňu požiarov, hasičskú techniku, či simulačnú stenu. Z krátkej prednášky sa dozvedeli ako hasiči postupujú pri likvidácií požiaru, pri záchrane ľudských životov a mali možnosť si aj vyskúšať hasičské obleky. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým hasičom za prednášku a čas, ktorý nám venovali.

Fotogaléria