Darček pre našich starých rodičov

Picture-Taker-HF3WFD
Pri príležitosti sviatku „Október – mesiac úcty k starším“ Obecný úrad Kolárovice v spolupráci so ZŠ s MŠ v Kolároviciach zorganizoval 22. 10. 2018, spoločné posedenie pre našich „starkých“. Darček v podobe básničiek, pesničiek, tanca, ktorý pripravili naši predškoláci spolu so žiakmi zo ZŠ bol najkrajším vyjadrením lásky a úcty našim najbližším, ktorých už krášlia vrásky a pokrývajú šediny jesene života.