Komparo 2014

Dňa 6.11.2014 si žiaci 8.a 9. ročníka overia svoje doposiaľ získané vedomosti v projekte Komparo. Do tohto projektu sa naša škola každoročne zapája. Je to pre žiakov tréning pred oficiálnym testovaním, ktoré čaká deviatakov v apríli.

Následne si môžu žiaci na internetovej stránke www.exam.sk pozrieť výsledky testov a zhodnotiť tak svoju úspešnosť.