Viedeň 2018

Picture-Taker-BtOx95
Už tradičnou súčasťou školských výletov a exkurzií sa každoročne stalo spoznávanie zahraničných miest. Tento rok sa naším cieľom stala Viedeň. 18. 5. 2018 vymenili žiaci VI., VII., VIII. a  IX. ročníka školské lavice za prechádzku po prekrásnych záhradách zámku Schönbrunn s jeho fontánami, lesíkom, záhradou ruží a nezameniteľnou atmosférou. Spoznávali sme najkrajšie kostoly a katedrálu, honosné paláce, pozostatky rímskej Vindobony. Potešilo nás množstvo koní v meste a mali sme možnosť zahliadnuť aj lipicany v známej viedenskej jazdeckej škole. V nemeckej konverzácií sme sa precvičili pri nakupovaní v čokoládovni či v  Primarku.

Fotogaléria