Komparo 2017

Picture-Taker-JtgLTI
Nakoľko príprava na Testovanie 9 - 2018 je veľmi dôležitá, žiaci 9. roč., dňa 16. novembra 2017 absolvovali skúšobné testovanie z matematiky a slovenského jazyka. Výsledky testovania z jednotlivých predmetov, budú objektívnym meradlom aj pri príprave na prijímacie skúšky na stredné školy.