HALLOWEEN – keltská tradícia

Picture-Taker-SLpAWt
Už po druhýkrát sa na našej škole uskutočnila 26. 10. 2018 „Halloweenska párty“, ktorá je súčasťou osláv jesene. Žiaci 9. ročníka sa premenili na rôznorodé strašidlá sveta, ktoré nezastaviteľne putovali z triedy do triedy a takýmto spôsobom prezentovali prichádzajúci Halloween, ktorý symbolizuje určitú spojitosť medzi živými a mŕtvymi. Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých najviac vnímame „duchovno“, spomíname na našich zosnulých, ktorí už nie sú medzi nami a pri návšteve cintorína im zapaľujeme sviečku – symbol večného svetla.

Fotogaléria