Súťaž v športovej streľbe

Picture-Taker-8yEg20
Dňa 22.11.2019 sa konalo na našej škole okresné kolo v streľbe zo vzduchovky. Súťaže sa zúčastnili športové družstvá z okolitých škôl. Konkurencia bola pomerne vysoká, no aj napriek tomu sme získali cenné kovy. V kategórií mladších žiakov 2. miesto získal Ivan Puchoň a v kategórií starších žiakov 1. miesto získal Marián Králik. Úspešní boli nielen jednotlivci, ale aj družstvá, ktoré svojou „presnou muškou“ obsadili 1. a 2. miesto.

Blahoželáme!