Geografická olympiáda - boli sme opäť úspešní!

Dňa 05.02.2015 sa konalo v Bytči okresné kolo Geografickej olympiády, kde našu školu reprezentovali títo žiaci:

1. Karol Kalabus, Vladimír Možješ - 5. roč.,
2. Mária Marczinková, Eliška Krajčíová , Barbarka Dižová - 6.roč.,
3. Lea Tomková, Michal Kecík - 7. roč.,
4. Silvia Hulínová - 8.roč.

Po zodpovednej príprave mali žiaci možnosť otestovať svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v troch častiach testu: monotematická a teoretická časť, praktická časť a geografia miestnej krajiny. Po prvýkrát sa súťažilo v troch kategóriách: Gkat. žiaci 5. roč., F kat. - 6. a 7. roč., E kat. - 8. a 9. roč.

Konkurencia bola vysoká a preto nás úspechy žiakov veľmi potešili.

Blahoželáme úspešným riešiteľom:

1. Karolovi Kalabusovi - 1. miesto v kat. G,
2. Lei Tomkovej - 2. miesto v kat. F.

Cesta za poznávaním zákonitosti Zeme sa pre Leu Tomkovú nekončí, pretože 21.04.2015 bude reprezentovať našu školu v krajskom kole GEO.

Lea, držíme palce!