Karneval 2014

Picture-Taker-aUbOaT
Dňa 23.1.2014 sa uskutočnil žiacky karneval v telocvični školy. Najkrajšie masky sme odmenili sladkou odmenou.

FOTOGALÉRIA