Strelecká súťaž

Dňa 22.11.2013 sa uskutočnila v telocvični našej školy okresná súťaž v streľbe zo vzduchovky. Družstvo našich mladších žiakov sa umiestnilo na 1. mieste, starší žiaci obsadili 3. miesto. Za jednotlivcov sa stal víťazom žiak našej školy - Štefan Kaštan .

Všetkým srdečne blahoželáme!