Oznámenie o udelení riaditeľského voľna - 7. 5. 2018

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje 7. mája 2018 (pondelok) žiakom 1. až 9. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie začne v stredu 9. mája 2018 podľa platného rozvrhu v jednotlivých ročníkoch.