Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Picture-Taker-5U3jor
Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje 25. júna 2021 (piatok) všetkým žiakom základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov – oprava čerpadla na zdroji pitnej vody.