Juraj Jánošík - prednáška

Picture-Taker-qphuf6
Zdá sa vám, že o našom najslávnejšom zbojníkovi už viete všetko? To si na začiatku prednášky o Jurajovi Jánošíkovi mysleli aj siedmaci. A predsa sa v Sobášnom paláci v Bytči 18.10. 2018 opäť dozvedeli nové informácie – napríklad, že v tomto roku oslavujeme 330-te výročie jeho narodenia, že bojoval vo vojsku kurucov a uveril heslu „S Bohom za národ a slobodu“ a že v skutočnosti zbíjal len jednu zbojnícku sezónu, t. j. nie viac ako pol roka. Aj napriek tomu, že mu súd nedokázal vinu, bol odsúdený a exemplárne potrestaný obesením za ľavé rebro na výstrahu ostatným. Možno táto veľká nespravodlivosť, možno skutočnosť, že Jánošík preukázateľne nezbíjal pre seba, ale ulúpené peniaze rozdával najchudobnejším a najpotrebnejším a možno jeho veľká osobná odvaha a statočnosť zapísali sa do sŕdc Slovákov a spravili z neho legendu.

Fotogaléria