Slávik Slovenska

6. mája 2014 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy v Bytči uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska.

Súťažiaci vystupovali v krásnych ľudových krojoch a zaspievali 2 ľudové piesne.

Našu školu reprezentovala Monika Krajčíová, žiačka 7.roč., ktorá obsadila pekné 3. miesto.

Gratulujeme!