Organizácia vyučovania od 26.10.2020

Picture-Taker-HPntCk
Vážení rodičia,

od 26.10.2020 prebieha pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ prezenčné vyučovanie v škole podľa platného rozvrhu v jednotlivých ročníkoch. V prevádzke je aj ŠKD.

Na základe rozhodnutia ministra MŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie. Žiaci 5. až 9. ročníka sa vzdelávajú dištančne bez účasti v škole podľa upraveného rozvrhu. Vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom komunikačnej platformy MS Teams a vzdelávacieho portálu bezkriedy.sk. Rozvrhy a pokyny k dištančnému vzdelávaniu dostali žiaci v piatok 23. októbra 2020.