Národná rada Slovenskej republiky

Picture-Taker-g1FW2y
10. apríla navštívili naši ôsmaci a deviataci NR SR v Bratislave. Spoznali miesta, v ktorých sa rozhoduje o zákonoch zlepšujúcich život v našej republike. Oboznámili sa s najdôležitejšími historickými udalosťami, ktoré formovali našu krajinu, so štátnymi symbolmi, prácou poslancov, hlavným zmyslom rozdelenia štátnej moci i dôležitosťou nášho volebného práva.

Fotogaléria