Výchovný koncert

Picture-Taker-L4tqP4
Folklorista, hudobník, zberateľ ľudových piesní Anton Budinský z Očovej, dňa 1. 3. 2018 zábavnou formou predstavil našim žiakom rôzne hudobné nástroje – fujaru, gajdy, píšťalu, heligónku, drumbľu a iné. Svoje umelecké schopnosti dokázal premietnuť aj do „rúry od vysávača“, na ktorej zahral originálnu pesničku. Hra na jednotlivých hudobných nástrojoch, tanec, spev a dobrá nálada sa niesli celým výchovným koncertom.

Fotogaléria