2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy, podľa § 50 Zákona o daní z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov môžete darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácií - Nadácia Spoločne pre región, odtiaľ budú všetky finančné prostriedky poukázané na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu v škole a modernizáciu učebných pomôcok a školského prostredia. Veľmi nám záleží na tom, aby Vaše deti mali vytvorené čo najlepšie podmienky na vzdelávanie, a preto Vás prosíme o finančný dar – 2% daní z príjmu (ak 2% nikde nepoukážete, zostanú v prospech štátu). Záleží len na Vás, ako sa rozhodnete.
Ak sa však rozhodnete darovať nám 2% daní z príjmu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
A. Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane robí za Vás zamestnávateľ, tak požiadajte zamestnávateľa, aby Vám do 15. 02. 2018 vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň a vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, táto suma musí byť minimálne 3€. V škole si vyzdvihnite (prostredníctvom svojich detí) alebo si stiahnite z web stránky školy (www.zskolarovice.sk) Vyhlásenie o preukázaní 2% z dane a vyplňte potrebné údaje, v tlačive sú už vyplnené údaje o prijímateľovi – Nadácia Spoločne pre región. Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o preukázaní 2% dane doručte do 20. apríla 2018 do školy (všetky tlačivá doručíme na daňový úrad), prípadne ich doručte osobne najneskôr do 30. apríla 2018 na Daňový úrad do Žiliny.

B. Ak si podávate daňové priznanie sami, riadne si vyplňte daňové priznanie sami, vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby a uveďte do kolónky sumu v prospech prijímateľa (min. 3€.), potrebné údaje o prijímateľovi máte uvedené vo Vyhlásení o preukázaní 2% z dane na web stránke školy.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 03. 2018 na Daňový úrad do Žiliny.

C. Ak ste právnická osoba, riadne vyplňte daňové priznanie, vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby (max. suma, ktorú nám môžete poukázať). Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému min. 8€). V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech prijímateľov – IV. časť priznania. Potrebné údaje o prijímateľovi máte uvedené vo Vyhlásení o preukázaní 2% z dane na web stránke školy.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad.
V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností alebo pomoci nás môžete kontaktovať na tel. čísle: 0415581092 alebo e-mailom: skola@zskolarovice.edu.sk.
VOPRED VÁM VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DȎVERU!

Vyhlásenie