Doručenie tlačív - 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

ak ste sa rozhodli, že nám venujete 2% z dane, prosíme Vás o doručenie vyplnených a podpísaných tlačív Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov do 29. 04. 2020 (tlačivá vložte do poštovej schránky pri hlavnom vchode). Vyhlásenie si môžete stiahnuť pod článkom.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za Váš finančný príspevok pre našu školu.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby