Pasovanie za čitateľa

Picture-Taker-Kdj8AH
V čase deväťročnej školskej dochádzky do základnej školy patria medzi dva najzapamätateľnejšie roky určite prvý a deviaty ročník. V tom prvom sa naučíme čítať, písať a počítať, v tom poslednom si vyberáme budúce povolanie, čelíme monitorovým a prijímacím skúškam, lúčime sa s priateľmi a začínam ďalšiu životnú etapu.

Práve žiaci týchto dvoch ročníkov sa stretli pri „pasovačke za čitateľa“. Deviataci pripravili pre prvákov zaujímavé aktivity súvisiace s čítaním, knihami, príbehmi a knižnicou. Prváci sa tak 16. 6. 2021 v našej škole stretli s vlkom, čertom a princeznou, ktorí ich previedli súťažami, „trpaslíci“ im pomohli plniť úlohy a prváci ukázali všetkým, že si titul „čitateľa“ oprávnene zaslúžia, lebo všetci poznajú knihy a ani v čítaní sa nedajú zahanbiť. Každý z nich si priniesol svoju obľúbenú knihu a veru na hodinách čítania nezaháľali . Slávnostne potom boli „pasovaní“ za čitateľov. Domov si odniesli zaslúžený diplom aj sladké odmeny.

Veríme, že aj takýmto spôsobom sa nám podarí čítanie zatraktívniť a motivovať deti k tomu, aby s radosťou objavovali svet príbehov.

Fotogaléria