Krajské kolo GEO

Dňa 21.04.2015 sa na Mestskom úrade v Žiline uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka siedmeho ročníka Lea Tomková. Svoje získané vedomosti a zručnosti z prírodovedných predmetov uplatnila pri riešení náročných úloh v tematickom teste a v praktickej časti. Pri celkovom počte 30 súťažiacich v kategórií E obsadila veľmi pekné 17. miesto.

Lea, srdečne Ti blahoželáme za skvelé umiestnenie a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.