Prednáška o Imrichovi Thurzovi

Picture-Taker-kQR7V1
Viete, ktorý strom je v Bytči najstarší? Ak nie, spýtajte sa siedmakov, resp. siedmačok, majú pod ním krásnu fotku. A kým vás k nemu zavedú, porozprávajú vám pár zaujímavých informácií o Imrichovi Thurzovi, ktoré sa dozvedeli na prednáške  v Sobášnom paláci s PhDr. Janou Kurucárovou. 11. 9. 2018 bol nielen termín prednášky, ale aj deň 420-teho výročia narodenia jediného syna palatína Juraja Thurzu - Imricha. My sme sa v tento deň nechali pozvať na prechádzku dejinami a jedným zaujímavým životným príbehom, ktorý sa za menom Imrich Thurzo skrýva.

Fotogaléria