Okresné kolo FO

Dňa 14. marca sa v Bytči uskutočnilo OK FO. Z našich žiakov sa na 4. mieste v kategórii E umiestnil J.Gácik z 9.roč.
Srdečne blahoželáme.