Zápis do 1. ročníka

Picture-Taker-OHepGN
Dňa 8.apríla 2016 sa v našej základnej škole konal zápis do 1. ročníka. Budúci prváčikovia preukázali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré sa doteraz naučili v materskej škole i doma. Pekne riešili zadané úlohy, pričom ich prišli povzbudiť aj terajší prváci svojím milým programom pod vedením pani učiteľky Klimovej a Gottliebovej. Všetci predškoláci si za svoju statočnosť a usilovnosť odniesli domov malé darčeky, ktoré pre nich pripravilo vedenie školy, p. učiteľky 1. stupňa a školský klub detí. Touto cestou ďakujeme pani učiteľkám, vychovávateľkám aj rodičom za ochotu a spoluprácu.

Fotogaléria