Ochrana života a zdravia

Picture-Taker-aus6AS
Súčasťou Školského vzdelávacieho programu je aj prierezová téma „Ochrana života a zdravia“, ktorá sa zameriava na riešenie mimoriadnych situácií – civilnú ochranu, zdravotnú prípravu, pohyb a pobyt v prírode. Život a zdravie patria medzi najcennejšie hodnoty človeka. V ohrození života, dokáže len veľmi málo ľudí poskytnúť prvú pomoc. Základné zručnosti v poskytovaní pomoci by mal ovládať každý žiak, preto sme sa rozhodli, že uskutočníme kurz prvej pomoci pre všetkých žiakov školy. Vo štvrtok 24. 05. 2018 nás navštívili štyria pracovníci SČK zo Žiliny. Ich prítomnosť bola „osviežujúcim“ prínosom vedomostí a zručností z oblasti poskytovania predlekárskej prvej pomoci v edukačnom procese. Žiaci boli oboznámení so život ohrozujúcimi stavmi – zastavenie krvného obehu, zastavenie dýchania, bezvedomie, veľké vonkajšie krvácanie a šok. Každý žiak si vyskúšal resuscitáciu - oživovanie. Príjemným spestrením boli aj audiovizuálne záznamy z poskytovania prvej pomoci.

Fotogaléria