Zápis do I. ročníka

Picture-Taker-kEoK9k
Dňa 29.1.2015 sa konal na našej škole zápis do 1. ročníka. Škôlkari prišli so svojimi pani učiteľkami a v školských laviciach sa rýchlo udomácnili. V uvoľnenej atmosfére nebojácne preukázali svoje schopnosti a zručnosti potrebné pre vstup do ZŠ. Pekne riešili zadané úlohy, pričom ich prišli povzbudiť aj terajší prváčikovia svojím milým programom.

Touto cestou ďakujeme pani učiteľkám aj rodičom za ochotu a spoluprácu.

FOTOGALÉRIA