Organizácia vyučovania od 26. apríla 2021

Picture-Taker-yqzgy4
Vážení rodičia,

na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ Vám oznamujeme, že od 26. apríla 2021 bude organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu nasledovná:

1. žiaci 1. až 4. ročníka a žiaci 8. a 9. roč. budú pokračovať v školskom vyučovaní,

pravidlá vstupu do školy vydané pre materskú školu a základnú školu, ktoré boli aktualizované 19.04.2021, zostávajú od 26. apríla 2021 nezmenené:

https://www.minedu.sk/data/files/10495_0417_pravidla_pre_skoly.pdf

2. žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ sa budú naďalej vzdelávať dištančne z domu, nakoľko okres Bytča sa nachádza v III. stupni varovania:

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Zároveň Vám oznamujeme, že na základe vyhlášky č.175/2021 ÚVZ SR §2 ods.3 sa ruší povinnosť používania respirátora pre žiakov v interiéry školy. Prekrytie horných dýchacích ciest možno nahradiť použitím rúška, šatky alebo šálu. Vyhláška bola zverejnená vo Vestníku vlády SR dňa 15.04.2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021.