Ochrana človeka a prírody

Picture-Taker-9AbGV8
V dňoch 9.- 30. mája 2014 naši žiaci absolvovali dvojdňový kurz zameraný na ochranu života a zdravia a účelových cvičení, ktorý sa realizuje ako prierezová tematika prostredníctvom predmetov Štátneho vzdelávacieho programu.

Prvý deň sa uskutočnilo teoretické a praktické vyučovanie s týmto obsahom:

● riešenie mimoriadnych udalostí

● zdravotná príprava

● bezpečné správanie

● dopravná výchova

● pobyt v prírode


Na druhý deň nasledoval turistický pochod, kde si žiaci pod vedením triednych učiteľov získané vedomosti a zručnosti rozšírili a overili v praxi.

FOTOGALÉRIA