Vzájomná výmena skúseností

Picture-Taker-YHavDD
Dňa 14. 11. 2018 žiaci 6. ročníka prijali pozvanie Základnej školy v Kotešovej na prezentáciu environmentálneho projektu pod názvom "Aj malé zvieratká dokážu veľké veci". Celý projekt sa niesol v duchu aktivít zameraných na lúčny ekosystém. Do projektu bola zapojená celá škola. Žiaci vysadili na školskom pozemku záhony kvetov, do ktorých neskôr vypustili motýle - Bábôčku bodliakovú. Všetci sledovali celý zázrak premeny húsenice na kuklu a nakoniec na dospelého motýľa. Realizácia projektu bola pre žiakov ZŠ Kotešová ale aj pre nás veľmi podnetná a poučná. Naši žiaci odchádzali nielen s novými vedomosťami, ale aj s malými darčekmi.