„Živá voda“

Picture-Taker-jYI9I5
Dňa 22. apríla si pripomíname Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti sme oslovili umeleckú agentúru Amos, aby nám jej členovia teoreticky, jednoduchou a zrozumiteľnou formou priblížili nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Environmentálny výchovno-vzdelávací program bol zameraný na kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, znečisťovanie prírody, separáciu odpadu, atď. Zároveň bol obohatený aj o populárne skladby slovenských a svetových spevákov (Adam Ďurica, Desmod, Peter Cmorík, IMT Smile,...), ktorí svojimi pesničkami zareagovali na narastajúce environmentálne problémy súčasného sveta. Je potrebné, aby sme zmenili svoje zaužívané spôsoby a konečne pochopili, že príroda nám raz všetko vráti, ak si ju nezačneme vážiť a skutočne ochraňovať.

Fotogaléria