Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky...

Picture-Taker-SIqVSZ
V piatok 4. decembra bolo na našej škole veselo. Žiaci už pred prvým zvonením zaplnili tabule mikulášskymi rýmovačkami o neučení sa a neskúšaní. Nálada bola výborná, všetci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli predviesť, čo všetko dokážu. Sv. Mikuláš im za to nadelil sladkosti. Výdatnú pomoc pri tejto náročnej činnosti mu zabezpečil anjel a čertíci, ktorí sa až nápadne podobali na našich deviatakov.

Ďakujeme Mikulášovi a jeho spoločníkom, budeme Vás čakať aj o rok!

Fotogaléria