Spoznali sme Spiš – perlu Slovenska

Picture-Taker-H6BWal
„Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť,“ príslovie potvrdzujúce ľudovú múdrosť je stále aktuálne a pre dnešnú generáciu žiakov veľmi príťažlivé. Skutočné precítenie dejín Spišského hradu bolo výnimočným zážitkom pre 41 žiakov II. stupňa. Poznatky a dojmy, ktoré získali počas exkurzie 19. septembra 2016 nielen na Spišskom hrade, ale aj v Levoči im zostanú v spomienkach na celý život. Jednoznačne, medzi čiastkové ciele našej školy patrí aj zážitkové vyučovanie, ktoré sa podieľa na utváraní plne rozvinutej osobnosti žiaka.

Fotogaléria