Mesiac úcty k starším

Obecný úrad v Kolároviciach v spolupráci so ZŠ s MŠ v Kolároviciach  zorganizoval dňa 10.10. 2016 spoločné stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré bolo venované starším občanom v obci.
Nasledovalo už tradičné vystúpenie žiakov ZŠ a MŠ, ktorí si pre nich pripravili pekný program.
Veríme, že sme potešili všetkých, ktorí sa zúčastnili tohto slávnostného posedenia, ktoré bolo vyjadrením našej úprimnej úcty, vďaky a lásky Vám, naši  rodičia, starí rodičia, prarodičia.

Ďakujeme.