Oslavy Dňa matiek

Každoročné oslavy ku Dňu matiek sa uskutočnili v nedeľu 11.5.2014 v Kultúrnom dome v Kolároviciach.

Naši žiaci pod vedením triednych učiteliek si uctili všetky mamičky a staré mamičky pekným kultúrnym programom a tak vyjadrili svoju lásku a vďaku za všetko, čo pre nich robia a znamenajú.