Hodiny plné zábavy...........

Picture-Taker-fI9oNF
S uplynulým Medzinárodným dňom ľudských práv a Nobelovej ceny za mier, sme sa so žiakmi venovali aktivitám a diskusiam týkajúcich sa danej témy.
Žiaci šiesteho ročníka sa zahrali aktivitu s názvom JEDINEČNÉ ZRKADIELKO, ktorej cieľom bolo „do zrkadielka“ z papiera napísať čo najviac svojich kladných stránok. Pričom pri pohľade do obyčajného zrkadla vidíme len povrch – farbu vlasov, očí, pokožky, úsmev......, no takéto zrkadlo nám dáva nahliadnuť do nášho vnútra a tak sa o sebe a o svojich kamarátoch dozvedieť aj tie tajuplné veci. Na základe lepšieho spoznania sa pôsobí aj uvedomenie si vlastnej dôležitosti, ale aj dôležitosti toho druhého.
Žiaci siedmeho ročníka sa venovali aktivite PÁTRAČI, v ktorej išlo o uvedomenie si spoločných a rozdielnych znakov spolužiakov v triede. Pričom nasledovala diskusia o zisteniach žiakov, čo ich prekvapilo na spolužiakovi, čo ich potešilo, či naopak, nemylo prekvapilo. Základom však zostáva, každý sme iný, ale všetci máme bez rozdielu rovnaké práva.
So žiakmi ôsmeho ročníka sme diskutovali na tému Ľudských práv. Prečítali sme si Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a diskutovali nie len o právach, ale aj povinnostiach, ktoré z nich vyplývajú. Zároveň sme sa venovali téme Nobelovej ceny za mier, ktorú si tiež 10. decembra pripomíname a o ktorej autorovi nám v prezentácií viac povedal žiak 8.ročníka Karol Kalabus.
Žiaci deviateho ročníka v rámci témy občianskej výchovy Ekonomika riešili „dilemu“ vyžitie jedného člena rodiny z 1€ na deň (31€ na mesiac – 372€ ročne). Ich úlohou bolo pokúsiť sa z danej sumy vyžiť a poprípade hľadať a nájsť možné riešenia. Pričom si uvedomovali, že z danej sumy musí ešte aj v dnešnej dobe vyžiť veľa ľudí po celom svete. Poukázali sme na problémy súvisiace s nedostatkom finančných prostriedkov a tým aj na možnú hrozbu porušenia Základných ľudských práv slobôd, neustále existujúce otroctvo, obchod s ľuďmi, rovnosť – nerovnosť pred zákonom, ......

Článok 22
„Každý človek má ako člen spoločnosti právo na sociálne zabezpečenie a nárok na to, aby národným úsilím aj medzinárodnou súčinnosťou a v súlade s organizáciou a s prostriedkami príslušného štátu mu boli zaručené hospodárske, sociálne a kultúrne práva nevyhnutné pre jeho dôstojnosť a slobodný rozvoj jeho osobnosti.“

Fotogaléria