Mladí zdravotníci úspešní!

Picture-Taker-Kymd5r
Dňa 11. 05. 2018 nás reprezentovali mladší žiaci v regionálnej súťaži Mladých zdravotníkov prvej pomoci v Žiline. Žiakov na súťaž pripravovala p. uč. Mgr. Klimová. Zodpovedná teoretická príprava a praktické nacvičovanie prvej pomoci im prinieslo umiestnenie na stupni víťazov. V konkurencii žiakov zo Žiliny, Bytče a Rajca obsadili veľmi pekné 2. miesto.
Našu školu reprezentovali: Sofia Risová, Richard Dzúrik, Alex Lőrincz, Riana Kaštanová a Karolína Randová.

„Mladým záchranárom“ srdečne blahoželáme!

Fotogaléria