Návšteva divadelného predstavenia vo Zvolene

Picture-Taker-AzMvQa
Žiaci VI. A sa v predvianočnom čase (8. 12.) vybrali do jedného z najkrajších miest v srdci Slovenska – do Zvolena. Objavili v ňom repliku pancierového vlaku z druhej svetovej vojny – vlak Hurban, zohriali si skrehnuté ruky a potešili oko v divadle JGT na predstavení Polepetko, prekvapil ich aj Mikuláš so sladkou výslužkou len pre nich a konečne dôkladne „obehli“ vianočné trhy a prevetrali peňaženky. O tom, že už samotná cesta vlakom bola radostná sa hádam ani netreba zmieňovať.... :-)

Fotogaléria