Hodiny plné zábavy

Picture-Taker-KtwuAP
„Učím sa, učím ťa,“ aj takto sa dá napĺňať idea cudzojazyčného vzdelávania, ktorého neodmysliteľnou súčasťou sú média a komunikačné jazykové prostriedky. Každý rok si na našej škole pripomíname Európsky deň jazykov prostredníctvom besied, kvízov a prezentačných programov. Tohtoročná „jazyková jeseň“ sa niesla v duchu aktívnej činnosti žiačok 9. roč. Lei Tomkovej, Dominiky Hrtánkovej, Paulínky Šebeňovej, Natálie Gálikovej, Natálie Kočišíkovej a Rebeky Uherkovej, ktoré 26. septembra 2016 pripravili pre žiakov 3. a 4. roč. zaujímavé vyučovacie hodiny zamerané na podporu  vzbudenia záujmu o vzdelávanie v anglickom a nemeckom jazyku.

Fotogaléria