Hyvää päivää Slovakia !

Picture-Taker-mbcoeP
Dobrý deň, Slovensko !

Dňa 27. 4. 2015 sme v priestoroch našej školy srdečne privítali príjemnú a sympatickú rovesníčku z Fínska. Vilma žiakom ôsmeho a deviateho ročníka predstavila svoju krajinu, rodné mesto, školu, prírodu a dokonca nás oboznámila aj s národnými jedlami. Komunikovala plynule po anglicky, pričom žiaci si vypočuli aj zopár informácií v jej rodnom jazyku – vo fínštine. Janka Chamajová, žiačka bilingválneho gymnázia zvládla úlohu tlmočníčky na výbornú, odprezentovala nám autentické fotografie, ktoré nasnímala v októbri na výmennom pobyte vo Fínsku. Eliška Drobčiarová pripravila veľmi peknú prezentáciu o našej škole. Žiaci si na besede rozvinuli svoje komunikačné schopnosti v angličtine i nemčine a získali veľa zaujímavých poznatkov o „krajine tisícich jazier.“