Červené stužky

Picture-Taker-LSICfA
Blíži sa 1. december - Deň boja proti AIDS.
Dňa 28.11.2018 sme sa zúčastnili stretnutia Červené stužky, ktoré sa konalo v Žiline pri príležitosti vyvrcholenia 12. ročníka kampane Boja proti AIDS. Kampaň organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline a je odborne podporovaná Kanceláriou WHO na Slovensku, Ministerstvom zdravotníctva SR i MŠVVaŠ SR. Všetci zúčastnení si vypočuli odborné prednášky na témy HIV/AIDS (odborná lekárka z Lekárskej fakulty v Martine) či Obchodovanie s ľuďmi ( odborníčky zo Slovenskej katolíckej charity). Kampaň možno podporiť nosením červených stužiek, ako symbolu vyjadrenia solidarity v boji proti AIDS.