Polytechnická učebňa 2021

Picture-Taker-4FfObk
Pre vyučovanie technickej výchovy škola potrebovala špeciálnu učebňu na získavanie praktických zručností pri spracovaní dreva, kovu a zostavovaní elektrických obvodov. Preto už v roku 2019 sme sa zapojili do projektu „ Budovanie polytechnických učební“ financovaných zo zdrojov EÚ, SR a obce Kolárovice. Po schválení projektu sme začali s realizáciou v októbri 2020. Najprv sme museli urobiť so zriaďovateľom výberové konanie na zhotoviteľa stavebných prác a na dodávateľa vybavenia. Koncom mája 2021 máme už stavebné práce zrealizované. V priestoroch bývalej uhoľne sa vybudovala elektroinštalácia, voda, kúrenie, obklady, vzduchotechnika, nové dvere a okno. V mesiaci jún budeme postupne dielňu vybavovať potrebným zariadením a nástrojmi. Nebude chýbať interaktívna tabuľa, hoblice, rôzne náradie na opracovanie dreva a kovu. Vyučovanie v novej učebni by sme chceli začať v septembri 2021. Veríme, že nová učebňa prispeje k skvalitneniu vyučovania na našej škole.