Vynášanie Moreny 2015

Picture-Taker-pTrfDJ
Už tradične žiaci našej školy dva týždne pred Veľkou nocou vynášajú Morenu a po zapálení ju vhodia do miestnej riečky, aby sme tak podľa starých tradícií vyniesli zimu a choroby z našich príbytkov a privolali očakávanú jar a teplo.

FOTOGALÉRIA