Deň Zeme

22. apríl je svetový „Deň Zeme", počas ktorého sa snažíme každoročne skrášliť okolie našej školy a obce . Vyzbierali sa odpadky , vyčistili a vyzametali chodníky, cesty, ihriská, autobusová zastávka. Prialo nám aj počasie, celý deň svietilo slniečko, ale hlavne nás po práci hrial dobrý pocit, že sme zlepšili a skrášlili okolie v ktorom žijeme.